اطلاعیه کمیته سرعت / تغییر زمان لیگ اسکیت سرعت

Array چاپ Array

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کمیته سرعت فدراسیون اسکیت با صدور اطلاعیه ای، از تغییر زمان رقابت های لیگ سرعت در سال 96 داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، با توجه به درخواست های مکرر مسئولان هیاتهای استانی بدینوسیله تغییرات بوجود آمده در بخشنامه اعلامی، اصلاح می گردد.

1- هزینه ثبت نام از 5/000/000ریال به 4/000/000 ریال کاهش یافت.

2- داشتن کارت مربیگری درجه 2 با توجه به برگزاری کارگاه داوری قبل از برگزاری مسابقات مرتفع گردید.

3- زمان برگزاری مسابقات از اردیبهشت ماه باتوجه به درخواست هیات های استانی به تیر، مرداد و شهریور ماه موکول شد.

4- محل برگزاری مسابقات از تهران به استان های دارای شرایط استاندارد میزبانی تغییر خواهد یافت که پس از دریافت درخواست از استان ها و بررسی کارشناسی متعابقا اعلام می شود.