برگزاری دوره آموزشی داوری اسکیت هنری و کارگاه بازآموزی

Array چاپ Array

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

فدراسیون اسکیت در نظر دارد دوره های داوری درجه 3 و 2 اسکیت هنری و کارگاه آموزشی جهت بروز رسانی کلیه داوران درجه 3 و 2 و مربیان این رشته را با توجه به تغییرات اساسی در قوانین داوری جهانی اسکیت هنری برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، این دوره ها در دو بخش بانوان و آقایان از تاریخ 9 الی 10بهمن ماه ویژه داوری و کارگاه درجه 3 ، 11 الی 12 بهمن ماه داوری و کارگاه درجه 2 برگزار خواهد شد.