تصاویر جدید از ساخت و ساز در آکادمی ملی اسکیت

تصاویر جدید از ساخت و سازهای عمرانی در آکادمی ملی اسکیت، ساخت بوفه ، نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، فضاسازی برای تبلیغات محیطی و ...